Monthly Archives: April 2017

Lắp mạng FPT Đông Xuân, Đông Động Đông Hưng.

lắp mạng FPT Thái Bình giá rẻ

Hiện tại, trong tháng 4 này FPT Thái Bình đã đầu tư bổ sung hạ tầng cáp quang FPT tại nhiều xã của huyện Đông Hưng. Đã có 2 xã hoàn thành kế hoạch nâng cấp bổ sung hạ tầng cáp quang FPT tại Đông Hưng là Đông Xuân và Đông Động, khách hàng thuộc…

FPT Thái Bình khuyến mãi tháng 4.

Lắp mạng cáp quang FPT Thái Bình, lắp mạng cáp quang FPT Vũ Thư Thái Bình,

Tháng 4 đã sang và thêm 1 tháng kinh doanh mới. Mùa xuân dần qua, hè sắp sang, tháng 4 với những sự kiện trọng đại, kỷ niệm những ngày lễ lớn như 30 tháng 4, 1 tháng 5, và ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Lắp mạng cáp quang FPT Thái Bình cũng có nhưng…