Monthly Archives: December 2019

Camera an ninh đã thay đổi thế giới như thế nào?

camera fpt

Đến nay đã khoảng 100 năm kể từ khi hệ thống camera an ninh đầu tiên ra đời. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã chứng kiến biết bao sự thăng trầm, thay đổi của chúng. Tuy mỗi thời mỗi khác, nhưng không thể phủ nhận rằng những hệ thống camera như vậy đã…