Monthly Archives: May 2020

Dịch vụ lắp đặt mạng internet cáp quang FPT tại tỉnh Thái Bình

Thái Bình là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng. Tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện với 260 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 9 thị trấn và 241 xã. FPT Thái Bình xin…

8 trợ lý ảo thông minh và phổ biến nhất thế giới (phần 2)

Những trợ lý ảo trên điện thoại là một xu thế tất yếu của công nghệ tương lai. Bởi những chiếc điện thoại ngày càng phải đáp ứng nhu cầu cao hơn của người dùng, đồng thời với sự phát triển mạnh của công nghệ, những trợ lý ảo ngày càng hoàn thiện hơn. Trong…

8 trợ lý ảo thông minh và phổ biến nhất thế giới (phần 1)

mang internet FPT

Công nghệ Smartphone đã đi được một đoạn đường dài và ngày càng phát triển. Một trong những công nghệ gần đây được phát triển mạnh và là tương lai của smartphone đó chính là “trợ lý ảo”. Chúng ta thường nghe đến những trợ lý ảo như Siri trên iphone hoặc google assistant trên…