Tag Archives: modem wifi cáp quang FPT

FPT Thái Bình lưu ý khi sử dụng cáp quang FPT.

modem wifi cáp quang FPT Thái Bình, modem G-97GR3

FPT Thái Bình lưu ý khi sử dụng cáp quang FPT. Trong thời gian vừa qua FPT Thái Bình đã tiến hành nâng cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông của FPT Thái Bình từ cáp đồng lên cáp quang thế hệ mới, 100% khách hàng đều được tiến hàng nâng cấp miễn phí lên…