Tag Archives: cáp quang FPT Đông Hưng

Lắp mạng FPT Thái Bình tại Đông Quang Đông Hưng.

lap-mang-fpt-thai-binh, cap-quang-fpt-thai-binh

Lắp mạng FPT Thái Bình vừa mới bổ sung hạ tầng mới tại Đông Quang Đông Hưng Thái Bình, các khách hàng tại xã Đông Quang đã có thể đăng ký lắp internet cáp quang FPT Thái Bình và truyền hình FPT Thái Bình. Chương trình khuyến mại khách hàng lắp mạng tại Đông Quang…

Lắp mạng FPT Đông Hưng Thái Bình.

lắp internet wifi và truyền hình FPT Thái Bình

Đông Hưng là huyện có tố độ phát triển kinh tế nhanh, ổn đinh và bền vững. Người dân Đông Hưng hiền hòa, chăm chỉ chất phác. Đông Hưng nổi tiếng với bánh cáy kẹo lạc. Đồng hành cùng tốc độ phát triển của huyện Đông Hưng, FPT Đông Hưng đã đầu tư thêm hạ…