Tag Archives: cáp quang FPT Thái Thụy

Lắp mạng cáp quang FPT Thái Thụy Thái Bình.

Hiện tại, FPT Thái Bình đang và đã hoàn thiện hạ tầng và văn phòng giao dịch tại huyện Thái Thụy Thái Bình. Thái Thụy là một huyện đặc biệt, với diện tích rộng, ven cửa sông dọc cửa biển, nổi tiếng với sự phát triển nhanh mạnh của thị trấn Diêm Điền, cửa biển…