Tag Archives: Khuyến mãi mới FPT Thái Bình

Lắp mạng FPT Thái Bình khuyến mãi tháng 7.

Tháng 7, tháng của những cơn mưa mùa hạ. Tháng 7 là tháng nghỉ hè của các bạn còn là học sinh, sinh viên. Khi các bạn sinh viên về nghỉ hè bên người thân gia đình thì có thể qua văn phòng giao dịch của lắp mạng FPT Thái Bình để làm thủ tục…