Tag Archives: Lắp đặt internet FPT Thái Bình

FPT Thái Bình Tuần Lễ Khuyến Mại Vàng.

Tháng 5 này, FPT Thái Bình mở văn phòng giao dịch mới tại Thái Thụy. Điểm giao dịch mới của FPT Thái Thụy tại 130 Khu 6 Thị trấn Diêm Điền. Để chúc mừng và kỷ niệm điểm giao dịch mới của FPT Thái Bình, chúc mừng tuần sinh nhật Bác 19 tháng 5, lắp…