Tag Archives: lắp internet FPT Đông Hưng

Lắp mạng internet FPT Đông Hưng Thái Bình.

Tiếp sau huyện Tiền Hải thì huyện Đông Hưng là huyện thứ 2 được FPT Thái Bình chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng và là huyện được đầu tư nhiều hạ tầng viễn thông của FPT, đầu tư đồng bộ toàn bộ hạ tầng cáp quang FPT. Huyện Đông Hưng là 1 huyện…