Tag Archives: Lắp mạng cáp quang FPT Đông Hưng

Lắp mạng FPT Đông Xuân, Đông Động Đông Hưng.

lắp mạng FPT Thái Bình giá rẻ

Hiện tại, trong tháng 4 này FPT Thái Bình đã đầu tư bổ sung hạ tầng cáp quang FPT tại nhiều xã của huyện Đông Hưng. Đã có 2 xã hoàn thành kế hoạch nâng cấp bổ sung hạ tầng cáp quang FPT tại Đông Hưng là Đông Xuân và Đông Động, khách hàng thuộc…