Tag Archives: nhân viên thu cước FPT

FPT Thái Bình tuyển nhân viên thu cước.

lắp cáp quang FPT Thái Bình

Cùng với nhu cầu phát triển thị trường, phủ sóng rộng hơn tại các huyện, FPT Thái Bình đã mở thêm văn phòng giao dịch Thái Thụy Diệm Điền, mở rộng hạ tầng viễn thông tại các huyện FPT Đông Hưng, FPT Vũ Thư, FPT Kiến Xương. Khi phủ sóng rộng hơn thì nhu cầu…