Tag Archives: tạp luận

Làm mai.

fpt thai binh

Làm mai. Hôm nay, FPT Thái Bình tiếp tục chuyện mục tạp luận. Kể những câu chuyện mà lắp mạng FPT Thái Bình sưu tầm trên mạng xã hội để chia sẻ cùng mọi người. Tạp luận ngày hôm nay kể về chuyện làm mai, điều đáng suy ngẫm. Có một anh chàng cố tán…

Quy tắc làm sếp.

Quy tắc làm sếp. Trong thời gian tới, FPT Thái Bình sẽ tổng hợp một số bài viết mang tính chất tạp luận. Các bài tạp luận thường có 1 chủ để để bàn. Nhưng cách trình bày và góc nhìn sẽ hoàn toàn khác lạ. Những bài viết được lắp mạng FPT Thái Bình…