Anvi Folder Locker Free – Khóa thư mục bảo mật

Anvi Folder Locker là một công cụ bảo mật miễn phí đã được phát triển để giúp bạn quản lý và bảo vệ các tệp quan trọng của mình. Với Anvi Folder Locker, bạn có thể đặt mật khẩu với các tệp, file dữ liệu quan trọng của mình bằng mật khẩu để tránh người khác tò mò.

Việc sử dụng internet tốc độ cao, tải xuống những file dung lượng không quá lớn trong thời gian siêu ngắn đã phần nào giúp người dùng lưu trữ dữ liệu an toàn trên hệ thống đám mây. Tuy nhiên, với những việc này bạn sẽ cần internet cáp quang FPT với tốc độ đủ nhanh, ổn định

Các tính năng chính bao gồm:

Thêm quyền: Với các quyền đối với tệp, như Khóa, Chỉ đọc, Ẩn và Khóa, các tệp của bạn không thể sửa đổi, sao chép hoặc xóa.
Ẩn Tệp hoặc Thư mục: Ẩn các tệp quan trọng hoặc bí mật.
Password-Protect: Đặt mật khẩu cho một tệp hoặc thư mục để chỉ người dùng có mật khẩu hợp lệ mới có quyền truy cập vào nó.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến 24 giờ.
Anvi Folder Locker làm tốt những gì nó làm, tuy nhiên không có nhiều tính năng có thể tùy chỉnh, chẳng hạn như khả năng chọn các thuật toán mã hóa cụ thể. Điều đó đang được nói, đối với người dùng thông thường, nếu bạn cần thêm một lớp bảo mật bổ sung cho dữ liệu của mình, thì Anvi Folder Locker là một công cụ tốt.

Phần mềm hiện chỉ hỗ trợ đến : Windows 98,Windows Vista,Windows 2003,Windows 10,Windows 8,Windows XP,Windows 2000,Windows 7

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button