Chi gần 50 tỷ đồng để tuyên truyền về số hóa truyền hình

Số hóa truyền hình.

Ngày 22/7/2013 Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông, ông Nguyễn Bắc Son đã ký quyết định phê duyệt đề án thông tin tuyên truyền về số hóa truyền dẫn và phát sóng truyền hình mặt đất.

cap quang FPT

Dịch vụ truyền hình FPT đứng trước cơ hội phát triển với đề án số hóa truyền hình

Đối tượng thông tin tuyên truyền gồm có các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Bộ ngành các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Lãnh đạo của các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình, cán bộ phụ trách thông tin cơ sở, lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn và phát sóng, cách doanh nghiệp sản xuất thiết bị thu phát sóng truyền hình,…

Đề án này đặt ra mục tiêu đến hết năm 2014 hầu hết lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của những Bộ ngành các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình cùng với cán bộ phụ trách thông tin cơ sở lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng và nhập khẩu cũng như sản xuất và phân phối thiết bị truyền hình hiểu biết đầy đủ về sự cần thiết mục tiêu nội dung của Đề án.

Theo lộ trình của đề án số hóa truyền hình mặt đất đã được phê duyệt tại từng địa phương thời điểm một năm trước khi chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn hầu hết các cán bộ thông tin cơ sở và phóng viên báo chí thuộc lĩnh vực CNTT và truyền thông. Các nhân viên bán hàng thiết bị truyền hình FPT tại các cửa hàng điện máy tại địa phương sẽ được tập huấn và nắm rõ về lợi ích nội dung yêu cầu và kiến thức cơ bản của việc chuyển đổi từ dịch vụ truyền hình tương tự sang truyền hình số và truyền hình cap quang FPT.

Còn tại thời điểm 06 tháng trước khi chấm dứt dịch vụ truyền hình tương tự trên địa bàn theo như lộ trình hầu hết các hộ dân có máy thu hình tại địa phương được phổ biến & nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ dịch vụ truyền hình tương tự sang truyền hình số và truyền hình cáp.

Đề án cũng xác định rõ đến hết năm 2018 hầu hết người dân trong cả nước được phổ biến &nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ dịch vụ truyền hình tương tự sang truyền hình số và truyền hình cáp.

Để hiện thực hóa được các mục tiêu nêu trên đề án cũng đã xác định rõ 1 trong những nhiệm vụ sẽ được tập trung triển khai thời gian tới là sản xuất biên tập nội dung thông tin và tuyên truyền.

Bên cách đó kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án thông tin tuyên truyền về số hóa truyền dẫn và phát sóng truyền hình mặt đất là khoảng 50 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách của nhà nước và Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam không kể kinh phí huy động từ nguồn vốn của doanh nghiệp và kinh phí của các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng. Trong đó nguồn từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích là 10 tỷ đồng và 40 tỷ đồng từ ngân sách của Trung ương.

>> Quý khách hàng có thể tham khảo thêm về COMBO cáp quang FPT và truyền hình FPT tại đây!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button