Ghost Win 11 21H2- Không có và có phần mềm

Lắp mạng FPT Thái Bình kính gửi quý bạn đọc bản Ghost Windows 11 đã có đầy đủ phần mềm và không có phần mềm ( xem hướng dẫn ở dưới ).

  • Bản Ghost được xây dựng trên Windows 11 chính thức: (Build 22000.194)
  • Không cài thêm bất kỳ phần mềm nào khác ngoài bản win
  • Sau khi cài đặt các bạn có thể vào thư mục C:\Extra để sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền digital, Windows Update và Defender.
  • Bản ghost không cá nhân hóa

Link Download:

Link : https://www.fshare.vn/folder/73J6Z7NG2OXE
Link dự phòng ondriver
FilenameSizeMD5
Win11.Pro.x64.Lehait.gho5.52 GB5764B6C7A322A77AE43E788554BD3409
Win11.Pro.x64.Lehait.iso5.89 GB8971270DC8CE9914A10941F7CA158D66
UEFI Win11.Pro.x64.Lehait.tib5.37 GB97209148A33CB043FB3C7F12123C5C89

Thông tin bản Ghost

  • Win11.Pro.x64.Lehait.gho và UEFI Win11.Pro.x64.Lehait.tib là bản có đầy đủ các phần mềm cơ bản
  • Win11.Pro.x64.Lehait.iso là bản chưa có phần mềm, nguyên bản

Nguồn: lehait.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button