Tag Archives: fpt

FPT bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

tổng giám đốc fpt

FPT bổ nhiệm tổng giám đốc mới. Ngày 8 tháng 3 năm 2019 FPT bất ngờ công bố. Ông Nguyễn Văn Khoa sẽ trở thành CEO FPT từ ngày 29 tháng 3 năm 2019. Tức ông Nguyễn Văn Khoa sẽ trở thành tổng giám đốc công ty cổ phần viễn thông FPT. Con đường của…