FPT bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

FPT bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

Ngày 8 tháng 3 năm 2019 FPT bất ngờ công bố. Ông Nguyễn Văn Khoa sẽ trở thành CEO FPT từ ngày 29 tháng 3 năm 2019. Tức ông Nguyễn Văn Khoa sẽ trở thành tổng giám đốc công ty cổ phần viễn thông FPT.

tổng giám đốc fpt
Nguyễn Văn Khoa CEO FPT

Con đường của ông Nguyễn Văn Khoa ở FPT.

Ông Nguyễn Văn Khoa đã có 22 năm gắn bó với FPT. Tức từ ngay khi mới ra trường và còn là sinh viên ông Nguyễn Văn Khoa đã làm cho FPT. Ông Nguyễn Văn Khoa đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của FPT như CEO FPT Telecom, FPT IS, Phó tổng giám đốc FPT… Theo đánh giá chung thì ông Khoa là người làm thuê danh giá nhất FPT, tự tiến thân bằng nỗ lực cùng khả năng vốn có. Ông Nguyễn Văn Khoa đã góp phần xây dưng và tạo lên thành công của FPT ngày nay.

Có thể nói tuổi trẻ của Nguyễn Văn Khoa là FPT. Thanh xuân của rất rất nhiều người khác cũng căng tràn dưới tấm áo cam. Họ chưa một lần tiếc cho tuổi xuân của mình cống hiến trọn cho FPT.

Tiền nhiệm của ông Nguyễn Văn Khoa.

Tiền nhiệm của ông Nguyễn Văn Khoa là ông Bùi Quang Ngọc, bạn rất thân của chủ tịch Trương Gia Bình. Và người trẻ tuổi nhất từng giữ chức tổng giám đốc FPT và nổi tiếng một thời là ông Trương Đình Anh. Người có rất nhiều công với internet Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Khoa cũng đóng góp những ý tưởng và đổi mới quan trọng với sự phát triển của internet FPT.

Chúc mừng ông Nguyễn Văn Khoa. Người đã từng là CEO của FPT Telecom, người đã dành tuổi trẻ cho FPT Telecom và đưa FPT Telecom đổi mới và phát triển, vững bước tiên phong. Chúc mừng FPT.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button