Tag Archives: FPTThái Bình

FPT Thái Bình chào tháng 5.

Tháng 5, tháng hoa học trò. Cháy rực phượng đỏ. Tháng 5 có ngày quốc tế lao động. Có khi nào chợt dừng lại và hỏi mình lao động kiếm tiền để làm gì vậy? Lắp mạng cáp quang FPT sẽ chỉ hỏi khách hàng như vậy còn câu trả lời khách hàng tự tìm…