Tag Archives: Hợp đồng điện tử

Hướng dẫn khách hàng ký kết hợp đồng điện tử.

lap-mang-fpt-thaibinh, dang-ky-lap-mang-fpt-thai-binh

Như những bài trước lắp mạng FPT Thái Bình có hướng dẫn khách hàng về quy trình đăng ký và thủ tục ký hợp đồng và quy trình chờ triển khai khi khách hàng đăng ký lắp mạng FPT Thái Bình, hôm nay lắp mạng FPT Thái Bình xin hướng dẫn khách hàng cách để…