Tag Archives: Lắp mạng FPT Bồ Xuyên

Lắp mạng FPT phường Bồ Xuyên Thái Bình.

Phường Bồ Xuyên là nơi có văn phòng giao dịch của FPT Thái Bình tại 168 Nguyễn Thị Minh Khai. Thuộc tổ 46 của phường Bồ Xuyên. Hạ tầng viễn thông của FPT Thái Bình tại phường rất đa dạng, một số khu vực và tuyến đường khách hàng có cả 2 loại hạ tầng…