Tag Archives: Nhật Anh trăng

Trăn trở của một thằng sinh viên

lắp mạng FPT Thái Bình

Trăn trở của một thằng sinh viên… Đây là một video về những đặc trưng của mọi sinh viên Việt Nam, bất kỳ một cô cậu sinh viên nào cũng sẽ bặt gặp hình ảnh mình trong đó, sẽ cười nên và nói: Ôi sao giống mình thế… FPT Thái Bình xin gửi đến khách…