Trong Trắng 2: Lần đầu ăn trầu…

Lần đầu ăn trầu…

Trải nghiệm vô cùng thú vị của thế hệ trẻ. Ngày xưa các cụ có tục nhuộm răng và ăn trầu, ngày nay tục lệ này dần không còn nữa. FPT Thái Bình xin gửi đến khách hàng video những cảm nhận của các bạn trẻ về trải nghiệm lần đầu ăn trầu.

Cảm nhận ăn trầu của thế hệ trẻ , rất nhiều biểu cảm lạ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button