Ghost Win 11 Pro – Có và không có phần mềm kèm theo

Ghost Windows 11 Pro là bản Ghost hoàn thiện được chia sẻ bởi lắp mạng FPT Thái Bình. Bản ghost này được xây dựng từ Windows 11 nguyên gốc. Đã được tối ưu và tỉnh chỉnh phù hợp, không can thiệp vào hệ thống Windows cũng như không cá nhân hóa bất kỳ nội dung nào trong Windows,

Bản ghost là chính thức, để kích hoạt bản quyền Digital và Windows Update và Defender bạn có thể vào thư mục C:\Extra để sử dụng các công cụ kích hoạt

Link Download:

FPTThaibinh.vn có sử dụng bài viết từ lehait.net. Link download được dẫn nguồn từ website/blog

Link Fshare: https://www.fshare.vn/folder/JRZBEQ6GIUHKLink OneDriver: Tại đây
FilenameSizeMD5
Win11.Bamboo.Dec.2021.gho6.97 GB3681CF77D56652D0417B4610ADF9A39A
Win11.Bamboo.Dec.2021.iso7.00 GB3237469B80B8846F12EC6370155616E4
UEFI Win11.Bamboo.Dec.2021.tib6.39 GB4A47DCF8A643EAC658C6F3DC69116E23

Một số lưu ý:

  • File iso đã bỏ phần check TPM 2.0 giúp các bạn có thể cài đặt trên máy đời cũ thành công
  • File iso của bản ghost sẽ bao gồm cả no soft và full soft. File .gho và .tib sẽ là bản full soft.
Back to top button