Khách hàng lắp mạng FPT Thái Bình hiện này có 2 loại hình dịch vụ internet cáp quang FTTH FPT, Một trên đường truyền Cáp đồng truyền thống ( đang nâng cấp) và một loại là Cáp quang FPT. Hôm nay FPT Thái Bình xin giới thiệu cách đổi mật khẩu Modem wifi FPT -Modem Cáp quang FPT

Bước 1) Bạn mở trình duyệt web (chrome,FireFox) điền vào địa chỉ IP như sau : 192.168.1.1

Đăng nhập là Username : admin ; Password: admin

Đăng nhập Modem wifi FPT
Đăng nhập Modem wifi FPT

Thiết lập quản trị wifi Modem Cáp quang FPT

Khi bạn truy cập vào bảng quản trị Modem wifi FPT,bạn chọn Network –> wifi 

SSID Name : Tên của mạng wifi bạn thiết đặt, bạn có thể nhìn thấy tên wifi này từ các thiết bị thu sóng wifi

WPA key : Mật khẩu của mạng wifi bạn sử dụng, mọi thiết bị muốn kết nối được mạng wifi của bạn cần có mật khẩu này

wfi-modem-fptsau khi thay đổi tên và mật khẩu wifi, bạn tiến hành click chọn save để lưu lại các thiết lập của bạn.

Chú ý : Sau khi đổi mật khẩu Modem wifi, nếu bạn không đổi SSID name thì khi máy tính kết nỗi vẫn lưu mật khẩu cũ, nên không thể kết nối, vì vậy bạn cần xóa mật khẩu cũ đi,Cách làm có trong bài viết về hướng dẫn đổi mật khẩu Modem Gpon FPT

Video hướng dẫn quá trình đổi mật khẩu Modem Gpon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *